จุดเด่นเซิฟเวอร์

 • Exp Rate : x10
 • Job Rate : x10
 • Etc Rate : x5
 • Usable Item : x5
 • Equipment Rate : x15
 • Card Rate : 0.2%
 • Boss Card Rate : 0.01%
 • Boss Equipment Rate : /2

 • สมาชิก : 36 คน
 • พันธมิตร : ไม่มี
 • อังคาร พฤหัส เสาร์
 • 21.00 - 22.00 น.
 • แจกวอร์ละหนึ่งพัน
World Map